"De plantaardige toevoeging voor jouw bedrijf!"

Milieu Impact

Overstappen naar een meer plant-based dieet is een lifestyle-keuze die een groot positief effect heeft op je persoonlijke milieu-impact. Gemiddeld genomen zorgt de productie van plantaardige voeding voor veel minder uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen en wordt hiervoor veel minder water gebruikt dan bij het telen van vee en de productie van andere voedingsmiddelen met een dierlijke oorsprong. Zelfs mensen die per week maar één gerecht waar vlees in zit minder eten, verkleinen hierdoor hun ecologische footprint al.

Om een indicatie te kunnen geven van de schaal van de milieuvoordelen, wanneer je overstapt naar plantaardige voedingsmiddelen, hebben we een analyse gedaan van de milieu-impact van onze producten. Gebaseerd op recente data, afkomstig uit life cycle analyses van verschillende plantaardige en dierlijke ingrediënten, hebben we het effect op de uitstoot van CO2-equivalente broeikasgassen, het gebruik van water en de hoeveelheid dieren die geslacht worden berekend voor de producten in het Vegan Masters assortiment.

We hebben onze producten daarbij vergeleken met gemiddelde vergelijkbare producten die wel vlees en/of zuivel bevatten. (Omdat CO2 weliswaar het bekendste, maar zeker niet het enige broeikasgas is dat bij de productie van onze voeding wordt geproduceerd, wordt in dit type berekeningen over het algemeen gerekend met CO2-equivalente waardes. Dit wil zeggen dat alle verschillende broeikasgassen worden omgerekend naar een hoeveelheid CO2 die dezelfde milieu-impact heeft.) Om een zo compleet mogelijk beeld te geven van de werkelijke impact van voedingsmiddelen, wordt in de life cycle analyses waarop onze berekeningen gebaseerd zijn gekeken naar de totale hoeveelheden CO2-equivalent en watergebruik die optreden bij alle processen die nodig waren voor het tot stand komen van elk ingrediënt.

Hieronder vallen bijvoorbeeld ook het voeden, huisvesten en slachten van vee of het verbouwen, oogsten en opslaan van landbouwproducten, plus het transporteren en opslaan van de ingrediënten. In de berekeningen van de vergelijking van de Vegan Masters producten met alternatieven die wel vlees en/of zuivel bevatten, zijn gegevens van het Voedingscentrum over het dieet van de gemiddelde Nederlander als uitgangspunt gebruikt.

Omdat de uitstoot van broeikasgassen en het gebruik van water veel uiteen kunnen lopen, afhankelijk van de geografische regio waar de productie plaats vindt, hebben we waar deze informatie beschikbaar is gebruik gemaakt van data over veeteelt en landbouw afkomstig uit Nederland of de ons omringende EU-landen.

Resultaten Milieu-impact

We hebben gekeken naar de verschillen in milieu-impact tussen onze producten en vergelijkbare producten die wel vlees en/of zuivel bevatten. Omdat we ons voornamelijk richten op de Nederlandse markt hebben wij onze vergelijking beperkt tot producten die in Nederland verkrijgbaar zijn en hebben we zoveel mogelijk gebruik gemaakt van data van Nederlandse en West-Europese bronnen. De gemiddelde Nederlander eet ongeveer 110 gram vlees per dag. Van al het in Nederland gegeten vlees bestaat het overgrote deel uit varken (±50%), rund (±26.4%) en kip (±23.6%). We zijn er in onze berekeningen vanuit gegaan dat vlees in vergelijkbare producten ook in ongeveer deze zelfde verhoudingen wordt gebruikt. We hebben onderzocht hoeveel van deze drie soorten vlees er wordt gebruikt in de recepten van de gemiddelde producten die vergelijkbaar zijn met onze vegan maaltijden. Op basis van die getallen hebben we berekend hoeveel

CO2-equivalente emissies van broeikasgassen, hoeveel watergebruik en hoeveel dierenlevens het heeft gekost om deze hoeveelheden vlees te produceren voor de Nederlandse markt. Voor producten waar ook nog andere ingrediënten van dierlijke oorsprong in zitten, zoals kaas of room, hebben we soortgelijke berekeningen gemaakt. Van de milieu-impact van de producten met vlees en/of zuivel hebben we vervolgens de hoeveelheden CO2-equivalente emissies en watergebruik afgetrokken die optreden bij de productie van de plantaardige ingrediënten die in onze vegan gerechten het vlees en de zuivel vervangen. Dit geeft ons een waarde voor de netto besparingen wanneer onze vegan producten worden vergeleken met de alternatieven waar vlees en/of zuivel in zit. Gemiddeld bespaar je met het eten van een vegan masters product, ten opzichte van een vergelijkbaar product dat vlees bevat, meer dan 700 gram CO2-equivalent, meer dan 160 liter water en 0,01 dierenleven. Dat is ongeveer net zoveel CO2-uitstoot als bij 4 kilometer rijden met een gemiddelde auto, en 16 emmers vol water.